Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Monitoring wizyjny

 

Szanowni Państwo!

 Informujemy,  iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia teren Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim  jest monitorowany. Kamery rozmieszczone są na zewnątrz  budynku.  Wejście w  strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

 Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zsjawor@home.pl.

                                       

Dyrektor Publicznej Szkoły w Jaworze Soleckim

Paweł Niedziela

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )