Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

Kalendarium 2020-21

WRZESIEŃ

 

01 IX – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego –spotkanie z wychowawcami klas.

 

09 IX-Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem została Joanna Niebrzydowska. Na opiekunów sekcji wybrano:

kulturalnej: Aldona Gałka, higienicznej: Mariola Szczyglińska, sportowej: Jolanta Sitek, wolontariat: Małgorzata Pisarek-Bukowska.

Wybory uczniowskich przedstawicieli samorządu uczniowskiego: przewodniczący: Adam Sikora, zastępcy: Janicka Łucja i Julia Pastuszka, skarbnik: Izabela Szymańska.

 

18 IX- "Sprzątanie Świata" - porządkowanie terenu wokół szkoły. Koordynator akcji – Irena Kwiecień.

 

21 IX – Dzień Przedszkolaka – uroczystość integracyjna w grupie 3-4 latków, przygotowana pod kierunkiem Izabeli Czerwinki.

 

24 IX- Próbna ewakuacja.

 

25 IX- Rocznica wybuchu II wojny światowej- apel poległych przygotowany przez uczniów kl. VII i VIII pod kierunkiem Wojciecha Krycki i Tadeusza Pękały.

 

25 –Teatrzyk kukiełkowy; „Calineczka” w wykonaniu teatru MAG z Grybowa k/ Nowego Sącza.

 

PAŹDZIERNIK

 

13 X- Dzień Edukacji Narodowej- akademia on-line w wykonaniu uczniów kl. VI- VIII, przygotowana pod kierunkiem Bożeny Lasoty i Aldony Gałki.

 

20 X- Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej -uroczystość przygotowana pod kierunkiem Jolanty Szwagierek.

 

26 X- Zawieszenie decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII, w związku z pandemią koronawirusa. (nauczanie odbywać się będzie zgodnie  z tygodniowym planem zajęć poprzez  aplikację Teams).

 

28 X- Lipsko- Lipsko-„Mój Pierwszy Konkurs Recytatorski”. Naszą szkołę reprezentowali:

Klasa „0”

-Adam Kopeć - laureat

Ucznia do występu przygotowała pani Marta Sitek.

 

Oddział 5- latków:

Eliza Mazan-wyróżnienie

Laura Rusin- wyróżnienie 

Uczniów przygotowała pani Małgorzata Pisarek- Bukowska.

 

Oddział 3-4- latków:

-Lena Morgaś- wyróżnienie 

Dziecko  do występu przygotowała pani Izabela Czerwinka.

LISTOPAD

 

09 XI- Przejście na tryb nauczania zdalnego uczniów klas I-III, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. 

10 XI- Wspólne odśpiewanie hymnu przez dzieci z oddziałów przedszkolnych w ramach akcji: „Niepodległa do Hymnu 2020”. Dzieci zostały przygotowane do występu przez swoich wychowawców: Izabelę Czerwinkę, Małgorzatę Pisarek Bukowską i Martę Sitek.

 GRUDZIEŃ

 

04 XII- Odbiór techniczny pomieszczeń w dolnej kondygnacji budynku szkoły.

 

07 XII- Mikołajki w oddziałach przedszkolnych.

 

18 XII - Spotkania wigilijne  w oddziałach przedszkolnych.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )