Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

KALENDARIUM WYDARZEŃ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORZE SOLECKIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I  SEMESTR 2019/2020

 

WRZESIEŃ 2019

02 IX  – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – udział we mszy świętej, spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.

          Podsumowanie pierwszego etapu projektu "Poprawa efektywności energetycznej -zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy
          i nauki poprzez modernizację oświetlenia oraz szkolenie uczniów i personelu" realizowanego przez wolontariuszy Fundacji PGE
          Tadeusza Strojnego, Rafała Strojnego, Łukasza Nowaka. W spotkaniu wzięła udział Bożena Matuszczak-Królak Koordynator
          Fundacji PGE.

 

09 IX - Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem został Sławomir Rolka. Na opiekunów poszczególnych sekcji wybrano:
         kulturalnej: Aldona Gałka, higienicznej: Mariola Szczyglińska, sportowej: Jolanta Sitek, wolontariatu: Małgorzata Pisarek-Bukowska.

 

16 IX - Wybory uczniowskich  przedstawicieli samorządu uczniowskiego: Przewodnicząca: Oliwia Mazan, Zastępca: Aleksandra Zielińska,
          Skarbnik: Adam Sikora, Sekretarz: Łucja Janicka.

 

18 IX - Udział  uczniów klas V- VIII  we mszy świętej z okazji Święta św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży.

 

20 IX - Wyjazd grupy 23 uczniów z klas V- VIII do Sochaczewa – udział w II Wojewódzkim Zlocie Młodzieży pod hasłem: "Poznaj rzeki
          Mazowsza. Opiekunowie: Ewa Szmajda, Mariola Szczyglińska.

 

24 IX - Akcja "Sprzątanie Świata":

          - spotkanie z przedstawicielem firmy REMONDIS w Ostrowcu Świętokrzyskim, panem Dawidem Dwojakiem-pogadanka ekologiczna

          - konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej,

          - porządkowanie terenu wokół szkoły.

 

27 IX – Próbna ewakuacja.

 

PAŹDZIERNIK 2019

02 X - Pokaz historyczny: „II wojna światowa” w wykonaniu grupy artystycznej PATRIA.

 

03 X - Wyjazd grupy 6-latków do Otrębusów na widowisko edukacyjne pt: „Magiczna podróż. Piękna nasza Polska cała”. Zwiedzanie
        Muzeum Techniki  i Motoryzacji w  Otrębusach. Opiekunowie: Marta Sitek i Milena Puton.

 

4 X - Apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej - apel poległych przygotowany przez uczniów kl. VIII   pod kierunkiem
      Wojciecha Krycki i Tadeusza Pękały.

 

4-5 X – „Harcerski Start” - zlot  harcerzy z terenu powiatu lipskiego w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. W zlocie uczestniczyła
         siedmioosobowa grupa uczniów z kl. V pod opieką Iwony Stefańskiej i Ewy Szmajda.

 

08 X - Wyjazd uczniów z klas VI-VIII do Multikina w Radomiu na film :”Legiony”. Opiekunowie: Marta Nowotnik,  Bożena Lasota,
        Agnieszka Pakuła.

 

10 X - Występ mistrza iluzji z Rzeszowa Ryszarda Goclona.

 

10 X - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego budynku szkolnego wykonana przez wolontariusza Fundacji PGE Tadeusza
           Strojnego. Sponsorem nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych jest firma BEMKO - producent
           aparatury elektrycznej i oświetleniowej.  

 

14 X - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej. Akademia z tej okazji
        przygotowana przez Jolantę Szwagierek i Aldonę Gałka.     

 

15 X - Ćwiczenia: ”Powiśle 2019”  w ramach szkolenia obronnego i obrony cywilnej przeprowadzone przez gminny sztab

        Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

16 X - Wycieczka grupy uczniów z klas I- V do Radomia:

         - warsztaty w manufakturze słodyczy: ”Sama Słodycz”

         - oglądanie filmu w Multikinie pt: „Był sobie pies”.

         Opiekunowie: Jolanta Szwagierek, Barbara Woś, Ewa Sarafin, Mariola Szczyglińska, Milena Puton.

 

16 X - Lipsko-„Mój Pierwszy Konkurs Recytatorski”. Naszą szkołę reprezentowali:

        Grupa 3-4 latków: Eliza Mazan - laureat (przygotowana prze panią Izabelę Czerwinka)

        Grupa 5- latków: Adam Kopeć - laureat (przygotowany przez Małgorzatę Pisarek- Bukowską)

        Grupa 6- latków: Jan Czajkowski – wyróżnienie (przygotowany przez Martę Sitek).

 

18 X - Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Chotczy. Naszą szkołę reprezentowało 14 uczniów. Opiekun: Sławomir Rolka.

        Najlepsze wyniki uzyskali:

        Pęksyk Oliwia- 1  miejsce

        Sudoł  Jakub- 2  miejsce

        Bernat Bartosz- 13  miejsce

        Ładak Aleksandra- 19 miejsce

        Lachowicz Igor-21 miejsce

 

21 X – Wyjazd przedszkolaków z grupy: 3-4-latków, 5- latków., 6-latków do Lipskiego Centrum Kultury na spektakl pt: „Mojżesz-książę 
        z Egiptu” w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa. Opiekunowie: Izabela Czerwinka, Ewelina Antoszewska,
        Małgorzata Pisarek- Bukowska, Marta Sitek.

 

25 X - Udział w akcji: „Szkoła pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji uczniowie pod opieką
        nauczycieli odwiedzali i porządkowali lokalne miejsca pamięci narodowej. 

 

31 X - Pasowanie na przedszkolaka w grupie 3-4 latków. Uroczystość z udziałem rodziców przygotowana przez Izabelę Czerwinka.

 

31 X - Apel  poświęcony dniu Wszystkich Świętych – przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Haliny Bugaj.

 

LISTOPAD 2019

07 XI - Udział Pocztu Sztandarowego w składzie: Jakub Gnyś, Oliwia Mazan, Julia Pastuszka, Julia Sitek we mszy świętej  
          w kościele p.w. św. Trójcy w Lipsku, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie „Ognia Niepodległości” władzom powiatu
          lipskiego oraz przybyłym delegacjom gminnym, stowarzyszeniom i instytucjom. Opiekunowie: Paweł Niedziela i Sławomir Rolka.

 

08 XI - „Wolność kocham i rozumiem…” - akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowana przez uczniów
          klasy VIII  pod kierunkiem Agnieszki Pakuła, Marty Nowotnik i Aldony Gałka. Pogram uroczystości obejmował:

          - wykonanie „Laurek dla Patrona” przez uczniów kl. IV- VIII,

          - odśpiewanie przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Szkoła do hymnu”,

          - inscenizacja słowno – muzyczna.

 

 09 XI - Udział Pocztu Sztandarowego w składzie: Jakub Gnyś, Oliwia Mazan, Julia Pastuszka  w uroczystości odsłonięcia tablicy
           upamiętniającej wydarzenia historyczne z okresu Powstania Styczniowego w lasach Puszczy Iłżeckiej w miejscowości Lipie
           Podłaziska. Opiekunowie: Paweł Niedziela i Sławomir Rolka.

 

15-17 XI - Udział grupy 14 uczniów z klasy V w Rajdzie oraz XVI Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Siennie.
           Opiekunowie: Ewa Szmajda, Mariola Szczyglińska.

 

15 XI - Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I PSP. Przygotowanie: Ewa Szmajda.

 

28 XI - "Andrzejki" - wróżby, konkursy, dyskoteka - zabawa przygotowane przez uczniów klasy VI pod kierunkiem wychowawczyni Marty
         Nowotnik. Opiekunowie podczas dyskoteki: Marta Nowotnik, Halina Michałek, Aldona Gałka, Bożena Lasota, Agnieszka Pakuła.

 

 

GRUDZIEŃ 2019

06 XII - Spotkanie z Mikołajem w grupie 3-4 latków, 5-latków i 6-latków. Część artystyczna w wykonaniu dzieci przygotowana pod
           kierunkiem: Izabeli Czerwinka, Marty Sitek i Małgorzaty Pisarek-Bukowskiej.

 

06 XII - Hufcowa Wigilia Harcerska w Zespole Szkół w Rzeczniowie. Udział grupy 10 uczniów z klas: I, V, VI pod opieką: Ewy Szmajda,
           Marioli Szczyglińskiej i Iwony Stefańskiej.

 

09 XII - Wyjazd grupy 53 uczniów z klas IV- VIII do Multikina w Radomiu na film pt: „Miss Fit”.
           Opiekunowie: Agnieszka Pakuła, Bożena Lasota, Marta Nowotnik, Halina Michałek, Aldona Gałka.

 

11 XII - Szkolny konkurs historyczny dotyczący Powstania Styczniowego i postaci patrona szkoły płk Dionizego Czachowskiego.
           Koordynatorzy: Sławomir Rolka i Ewa Szamajda.

 

16 XII -  Podsumowanie projektu: „Ochrona miejsc pamięci związanej z powstaniem styczniowym na terenie gminy Sienno”:
           - projekcja filmu  „Krwawy Starzec – "Powstańcze tropy Czachowskiego na ziemi lipskiej” (scenariusz: Marek Łata),
           - rozstrzygnięcie  szkolnego konkursu historycznego dotyczącego powstania styczniowego i postaci Dionizego Czachowskiego,
           - rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego :”LAURKA DLA PARTONA”.

 

19 XII - "Jasełka" - przedstawienie bożonorodzeniowe w grupie 3-4 latków przygotowane przez dzieci pod kierunkiem Izabeli Czerwinka.

 

20 XII - Wigilia szkolna:

           - spotkania opłatkowe uczniów z wychowawcami w swoich klasach,

           - przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów  pod kierunkiem Haliny  Bugaj i Aldony Gałka.

           - spotkanie  opłatkowe pracowników szkoły i zaproszonych gości.

 

STYCZEŃ 2020

10 I - Szkolenie z udziałem uczniów klasy ósmej i pracowników szkoły w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej -
         - zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy i nauki poprzez modernizację oświetlenia oraz szkolenie uczniów i personelu".
         Szkolenia przeprowadził wolontariusz Fundacji PGE Tadeusz Strojny.

 

10 I - Szkolny etap konkursu  wiedzy religijnej: „Święty Paweł- Apostoł Narodów””  dla klas VII –VIII . W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 4 uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikował się Kacper Magierek  z kl. VIII. Organizacja:Halina Bugaj.

 

12 I- XXVIII  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zbiórce środków na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji wzięło udział 9  wolontariuszy pod opieką pani  Małgorzaty Pisarek-Bukowskiej. Zebrali kwotę: 2277,16zł.

 

 17 I – Spotkanie z przedstawicielami WORD w Radomiu Ewą Gierduszewską i Tomaszem Sotowskim w ramach  kampanii edukacyjnej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny-wyprawka dla pierwszoklasistów”.

 

17 I- Teatrzyk Kukiełkowy „Królowa Śniegu” w wykonaniu artystów teatru MAG z Grybowa k/ Nowego Sącza.

 

17 I - Zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.

 

21 I - Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych. Dzieci do występu przygotowały panie: Izabela  Czerwinka, Marta Sitek i Małgorzata Pisarek- Bukowska.

 

22 I - Dzień Babci i Dziadka w klasach I-III. Dzieci do występu przygotowały panie: Barbara  Woś, Ewa. Sarafin, Jolanta  Szwagierek.

 

22 I – Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Siennie.

 

25 I - Spotkanie uczniów kl. VI-VIII  z policjantami – pogadanka na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy i narkotyków.

 

25 I - Udział grupy 20  uczniów z klasy I. IV, V, VI, VIII w XVI Złazie Turystycznym Szlakami Powstańców Styczniowych na trasie:  Starachowice – Lipie Podłaziska – Polana Karola Kality. Opiekunowie: Ewa Szmajda, Iwona Stefańska. 

 

27 I- Próbny sprawdzian z matematyki w kl. VIII z wydawnictwem GWO. Organizacja: Bożena Lasota.

 

28 I - Wywiadówka szkolna.

 

30 I - Zabawa karnawałowa dla wszystkich uczniów.  Oprawę  muzyczną zabawy zapewnił „DJ Dymek”.

 

LUTY

03 II- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne. Opiekę podczas konkursu sprawowała pani Mariola Szczyglińska.

 

W I grupie wiekowej uczniowie zdobyli:

Adam Sikora –III miejsce

W II grupie wiekowej uczniowie zdobyli:

Jakub Gnyś  –I miejsce

 

05 II- - Spotkanie uczniów kl. III-VI  z policjantami Posterunku Policji w Siennie – pogadanka na temat zagrożeń w sieci (hejtowanie i cyberprzemoc).

 

7-8 II- Nocowanie w szkole pod hasłem: „Tajemnicza szkoła”. Udział grupy 21 uczniów z kl. I-VI pod opieką Ewy Szmajdy i Marioli Szczyglińskiej.

 

29 II -Lipsko – XVI  Powiatowy Turniej Piłki Halowej: „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego”, zorganizowany przez zarząd Ludowego Towarzystwa Sportowego „Old – Boys” Lipsko. Drużyna chłopców w składzie: Kacper Magierek, Kacper Rutkowski, Adam Sikora,  Igor Lachowicz, Jakub Sudoł, Michał Heba, Bartosz Krawczykowski zajęła VIII miejsce. Opiekun drużyny: Jarosław Mazur.

 

 MARZEC

 

03 III - Sienno – Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym dla uczniów klas IV- VI  szkół podstawowych.

Drużyna dziewcząt szkoły podstawowej w składzie: Maja Rutkowska, Łucja Janicka, Aleksandra Ładak zajęła II miejsce.

Drużyna chłopców szkoły podstawowej w składzie: Adam sikora, Bartosz Krawczykowski, Igor Lachowicz zajęła II miejsce.

 

03 III- Pokaz  historyczny: „Staropolski Sarmatyzm i epoka Szlachecka” w  wykonaniu grupy artystycznej Rekonstrukto.

 

04 III-Jawor Solecki – powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów  szkół podstawowych w kategorii 14-15 lat.

Drużyna dziewcząt w składzie:Julia Pęksyk, Oliwia Pęksyk, Oliwia Modrzejewska zajęła IV miejsce. Drużyna chłopców w składzie: Szymon Miziński, Jakub Miziński, Adam Sikora zajęła IV miejsce. Organizacja i opieka podczas zawodów: Jolanta Sitek.

 

12 III- Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

25 III- Rozpoczęcie kształcenia na odległość w formie nauki zdalnej.

 

 

KWIECIEŃ

 

16 VI- W dniu 16 kwietnia br. w kościele parafialnym w Krępie Kościelnej odbyła się ceremonia pogrzebowa  Pani Wiesławy Kwiecień (zm. 10 VI 2020r.), dyrektora naszej szkoły w latach 1982-1997, emerytowanej nauczycielki  języka polskiego.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń, społeczność szkolną reprezentował dyrektor szkoły Pan Paweł Niedziela.

Pani Wiesława Kwiecień na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

CZERWIEC

 

06 VI – Wirtualny udział Jana Czajkowskiego w finale IV edycji Akademii Pana Jana, konkursu poświęconego Janowi Brzechwie organizowanego  przez  Muzeum Regionalne w Iłży. (w związku z pandemia korona wirusa uczestnicy przesyłali i publikowali  filmiki
z recytacją wiersza Jana Brzechwy na stronie facebook.com/akademiapanajana).

 

9 VI- Wyniki etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.(konkurs przeprowadzono on-line)Przyjęto następujące kryteria przyznawania tytułów według uzyskanych punktów:
Mistrz Powiatu - 150 - 170 pkt.
I Wicemistrz Powiatu - 120 - 149 pkt.
II Wicemistrz Powiatu - 85-119 pkt.
Dyplom uczestnika - do 84 pkt. 

Kl. I- IV

Jakub Gałek (139 punktów) -  I Wicemistrz Powiatu

Lilianna Łyczak ( 120 punktów)-  I Wicemistrz Powiatu

Gabriela Szyszkowska- 73 punkty

 

Kl. V- VIII

Maria Marchewka  (132 punkty)- I Wicemistrz Powiatu

Amelia Adamczyk (113 punktów)- II Wicemistrz Powiatu

 

16-17-18 VI –Egzamin Ośmioklasisty.

 

26 VI- Zakończenie roku szkolnego.

        

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )