Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

KALENDARIUM WYDARZEŃ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORZE SOLECKIM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I  SEMESTR

 

WRZESIEŃ 

 

 

03 IX  – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – udział we mszy świętej, spotkanie z dyrekcją  szkoły i wychowawcami klas.

 

10 IX  -Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem został Sławomir Rolka. Na opiekunów sekcji wybrano:

 kulturalnej: Aldona Gałka,  higienicznej: Mariola Szczyglińska, sportowej: Jolanta Sitek, wolontariat: Małgorzata Pisarek-Bukowska.

 

11 IX- Wybory uczniowskich  przedstawicieli samorządu uczniowskiego: przewodnicząca; Adam Pastuszka, zastępca, Paweł Czyż, skarbnik: Jan Michałek, sekretarz: Bartłomiej Kąkol.

 

18 IX - Udział  uczniów klas IV- III gimnazjum we mszy świętej w intencji św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Podczas mszy uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Haliny Bugaj.

 

19 IX –Uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu II  wojny światowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. W uroczystości uczestniczyła 4 osobowa delegacja uczniów  kl. III gimnazjum pod opieką pana dyrektora Pawła Niedzieli.

 

20 IX- Wyjazd grupy 20 uczniów z klas VI- III gimnazjum do  Żytkowic – udział w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży. Opiekunowie: Ewa Szmajda, Mariola Szczyglińska.

 

21 IX – Sprzątanie Świata- apel o tematyce ekologicznej przygotowany przez uczniów klasy V pod kierunkiem Ireny Kwiecień oraz porządkowanie terenu wokół szkoły.

 

22  IX- Udział grupy 4 uczniów z kl. VII  i III gimnazjum w XIV Rzeczniowskim Rajdzie Rowerowym pod hasłem: „Ty i ja rowery dwa”. Opiekun: Halina Bugaj.

 

25 IX- Wyjazd grupy 44 uczniów z klas VI, VII, VIII i -III gimnazjum do Multikina w Radomiu na film: „Dywizjon 303”. Opiekunowie: Aldona Gałka, Agnieszka Pakuła, Bożena Lasota, Mariola Szczyglińska.

 

27 IX- Wyjazd grupy 16 uczniów z kl. VI i III gimnazjum do Lipska na uroczystość 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 20 –lecia TPZL „Powiśle” połączoną z Rajdem Szlakiem Niepodległości. Opiekunowie: Mariola Szczyglińska i Ewa Szmajda.

 

27 IX- Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej  z udziałem rodziców oraz klas 0- III i grupy 3-4 latków- odpowiedzialna za przygotowanie  pani  Barbara Woś.

 

28 IX – Apel poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej- apel poległych przygotowany przez uczniów kl. III gimnazjum pod kierunkiem Wojciecha Krycki i Tadeusza Pękały.

 

PAŹDZIERNIK

 

7 X- 90 –lecie OSP w Jaworze Soleckim -Festyn Rodzinny:

-msza św. w intencji strażaków w kościele parafialnym

- poświęcenie świetlicy wiejskiej i budynku wielofunkcyjnego OSP

-program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP w Jaworze Soleckim ( dzieci do występu przygotowały panie: Marta Sitek i Aldona Gałka)

- występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krasocina

-festyn rodzinny i i biesiada strażacka

 

11 X- Wycieczka grupy 47 uczniów z klas 0-IV do Radomia:

-zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej

-warsztaty w Pizza Hut

-seans w Multikinie- ‘Biały Kieł”

Opiekunowie: Jolanta Szwagierek, Barbara Woś, Małgorzata Pisarek- Bukowska, Milena Puton.

 

12 X- Akademia  z okazji Dnia  Edukacji Narodowej, połączona z pasowaniem na czytelnika uczniów kl. I szkoły podstawowej  przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pań: Ewy Szmajdy, Ireny Kwiecień i Aldony Gałki.

 

17 X-  Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Chotczy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:


PSP

Oliwia Pęksyk- 5 miejsca

Kacper Puton -9 miejsce

Wiktoria Kantor -16 miejsce

Oliwia Lachowicz-17 miejcse

Sebastian Urbański- 11 miejsce

Jakub Sudoł- 18 miejsce

Wiktoria Sitek – 19 miejsce

Julia Pęksyk – 19 miejsce

Sandra Majkowska-19 miejsce

Oliwia Modrzejewska – 20 miejsce

Gabriela Szmajda 20 miejsce

Zuzanna Czyż- 22 miejsce

Igor Lachowicz – 23 miejsce

Bartłomiej Kąkol- 23 miejsce

Aleksandra Ładak -25 miejsce

Konrad Przydatek- 33 miejsce

 

PG

Jakub Piątkowski -9 miejsce

Emil Sałek- 10 miejsce

Adam Pastuszka- 12 miejsce

Damian Urbański- 17 miejsce

 

Opiekun: Jolanta Sitek.

 

18 X- Dyskoteka szkolna. Opiekunowie: Agnieszka Pakuła, Mariola Szczyglińska, Bożena Lasota, Halina Michałek.

 

22 X- Etap szkolny konkursu przedmiotowego z chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do konkursu przystąpiła  Alicja Janicka z klasy VIII przygotowana pod kierunkiem pani  Katarzyny Jaroszek-Kozioł.

 

25 X- Lipsko-„Mój Pierwszy Konkurs Recytatorski”. Naszą szkołę reprezentowali:

 

Klasa „0”

Emilia Fliszkiewicz- wyróznienie

Małgorzata Fliszkiewicz- nagroda

 Uczennice  do występu  przygotowała pani  Małgorzata Pisarek-Bukowska.

 

Klasa I

Angelika Szydłowska- nagroda

Adam Antoszewski- nagroda

Uczniów przygotowała pani Barbara Woś.

 

25 X- Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do konkursu przystąpiły:  Alicja Janicka, Dominika Bednarczyk, Roksana Gajos  z klasy VIII przygotowane pod kierunkiem pani Bożeny Lasoty.

 

26 X- Etap szkolny konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Do konkursu przystąpili:  Alicja Janicka z klasy VIII, Jakub Gnyś, Sandra Majkowska, Zuzanna Czyż, Kacper Rutkowski z klasy VII przygotowani pod kierunkiem pana Pawła Niedzieli.

 

31 X- „Ku niepodległej”- wesoła lekcja  historii upamiętniająca dążenia niepodległościowe w wykonaniu grupy artystycznej ‘Rekonstrukto”.

 

31 X-  Apel  poświęcony dniu  Wszystkich Świętych – przygotowany   pod kierunkiem pani  Haliny  Bugaj.

 

 

LISTOPAD

 

06 XI -Uroczystość z  okazji  100-lecia Szkoły ,100- lecia Niepodległości Polski, 155. rocznicy śmierci D. Czachowskiego.

Program uroczystości:

- msza święta w kościele w  Krępie Kościelnej

-część oficjalna: powitanie gości, ,złożenie wieńców w miejscach pamięci narodowej,

-program artystyczny przygotowany przez PSP  w Jaworze Soleckim  (uczniów do występu przygotowały panie: A. Pakuła, M. Nowotnik, A. Gałka,  M. Sitek i B.Woś)

-koncert  w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej  z Sienna,

-poczęstunek.

 

09 XI-  Udział w akcji:Rekord dla Niepodległej”-zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
  W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został wspólne odśpiewany  4-zwrotkowy hymn narodowy przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 

 

11 XI- Rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego: " 100-lecie Niepodległości Polski" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Siennie dla uczniów od 10 – 16 lat.  W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły, którzy przygotowali prace pod kierunkiem pani Aldony Gałki.

 Ola Ładak z kl. V zajęła III miejsce.

 

23 XI-„ Andrzejkowe nocowanie w szkole”- pobyt w budynku szkoły grupy 20 uczniów pod opieka pani Ewy Szmajdy i Marioli Szczyglińskiej.

27 XI –Wyjazd uczniów z klas IV – III gimnazjum do kina w Siennie na projekcję filmu pt: „Cudowny chłopiec”. Opiekunowie: A. Pakuła, B. Lasota,  S. Rolka,  M. Szczyglińska.

 

27-28-29  XI- Ogólnopolski Próbny Sprawdzian Ósmoklasisty  z wydawnictwem OPERON.


29 XI -Andrzejki- wróżby, konkursy, dyskoteka- zabawa przygotowana przez uczniów kl. VI pod kierunkiem wychowawczyni  pani Marioli Szczyglińskiej. Opiekunowie podczas dyskoteki: Mariola Szczyglińska, Halina Bugaj, Aldona Gałka, Irena Kwiecień.

 

29 XI- Cyrk Focus.- spektakl dla uczniów wszystkich klas.

 

 

30 XI-  Lipsko – Powiatowy konkurs :”Pieśni, które znamy” –zorganizowany  z okazji obchodów ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ  przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu fila Lipsko i Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej.W konkursie udział wzięły : Oliwia Lachowicz, Paulina Pastuszka, Julia Pastuszka. Opiekun: Mariola Szczyglińska.

 

GRUDZIEŃ


4-5-6 XII-
Próbny Egzamin Gimnazjalny z wydawnictwem OPERON.


6 XII- Mikołajkowy wyjazd do Multikina w Radomiu:

- grupa 44 uczniów z kl. VI- III gimnazjum  obejrzeli film pt: „Narodziny Gwiazdy”

- grupa 36 uczniów z klas III – V  obejrzeli bajkę:” Dziadek do orzechów”.

Opiekę  nad uczestnikami wyjazdu  sprawowali: Jolanta Szwagierek, Irena Kwiecień, Halina Michałek, Mariola Szczyglińska,  Agnieszka Pakuła, Bożena Lasota, Joanna Niebrzydowska.

 

6 XII- Spotkanie integracyjne w grupie 3-4 latków: „Jestem dumnym przedszkolakiem”. Spotkanie przygotowały panie: Izabela Czerwinka i Ewelina Antoszewska.

 

7 XII- Hufcowa Wigilia Harcerska 2018- integracyjne spotkanie harcerzy z terenu powiatu lipskiego (ok. 140 osób). W  wieczerzy  uczestniczyła 13 osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Małgorzaty Pisarek- Bukowskiej i Ewy Szmajdy.

 

10 XII- Mikołajkowy wyjazd do Bałtowa uczniów klas 0- II szkoły podstawowej  oraz grupy 3-4 i  5 latków.  Opiekunowie: Izabela Czerwinka, Marta Sitek, Małgorzata Pisarek- Bukowska, Milena Puton, Barbara Woś.

 

18 XII-  Spotkanie  z przedstawicielką firmy REMONDIS  panią  Eweliną Kowalską– pogadanka ekologiczna.

 

18 -19-20 XII- Ogólnopolski sprawdzian Ósmoklasisty  przygotowany  przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

21 XII - Wigilia szkolna:

-spotkania opłatkowe uczniów z wychowawcami w swoich klasach

-przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów  pod kierunkiem pani Haliny  Bugaj,  Marty Sitek i Aldony Gałki

-spotkanie  opłatkowe  nauczycieli i pracowników szkoły

 

09 I – Udział 5. uczniów z klas IV – VII w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego przygotowanej przez firmę „Olimpus”. Organizator: pani Joanna Niebrzydowska.

 

13 I -  27. Finał WOŚP, który odbył się pod hasłem: „Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Wolontariusze z naszej szkoły: Magdalena Zając, Zofia Fliszkiewicz, Julia Pastuszka, Izabela Szymańska, Oliwia Modrzejewska, Oliwia Mazan, Zuzanna Czyż, Wiktoria Modrzejewska, Alicja Janicka, Natalia Figura kwestowali przy kościele w Krępie Kościelnej oraz kaplicy w Jaworskiej Woli i zebrali kwotę: 1970,95zł oraz 9,67 euro. Opiekę nad uczennicami sprawowała pani, Małgorzata Pisarek – Bukowska.

 

17 I – Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki z GWO. Organizator: B. Lasota.

 

21 I – Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantami. Pogadankę na temat różnych aspektów bezpieczeństwa poprowadzili: sierżant Karolina Mendyk i aspirant Andrzej Stolarek – funkcjonariusze KPP w Lipsku.

 

22 I – Dzień Babci i Dziadka w klasach I –III PSP. Dzieci do występu przygotowały panie: B. Woś, E. Sarafin, J. Szwagierek.

 

24 I – Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki z GWO. Organizator: B. Lasota.

 

24 I – Dzień Babci i Dziadka w grupie 3 -4 latków. Dzieci do występu przygotowały panie: I. Czerwinka, E. Antoszewska.

 

LUTY

14 II- Zabawa karnawałowa 

- bal przebierańców dla uczniów klas 0-III oraz 3-4 latków

Opiekunowie: I. Czerwinka, M. Sitek, M. Pisarek- Bukowska, M. Puton, B. Woś, E. Sarafin, J. Szwagierek.
 - dyskoteka dla uczniów klas IV- III gimnazjum

Opiekunowie: A. Pakuła, B. Lasota, M. Szczyglińska, A. Gałka, S. Rolka, M. Nowotnik, J. Sitek, H. Michałek.

 Oprawę  muzyczną zabawy zapewnił „DJ Konrad Pękała”.

 

21 II- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne. Opiekę podczas konkursu sprawowała pani Mariola Szczyglińska.

 

W II grupie wiekowej uczniowie zdobyli:

Roksana Gajos –I miejsce

Karol Tomanek - II miejsce

Jakub Gnyś- III miejsce

 

24 II-Lipsko – XV  Powiatowy Turniej Piłki Halowej: „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego”, zorganizowany przez zarząd Ludowego Towarzystwa Sportowego „Old – Boys” Lipsko. Drużyna chłopców z w składzie:, Jakub Piątkowski, Jan Michałek, Damian Urbański, Dawid Sulima, Adam Pastuszka,  Sebastian Urbański, Adrian Urbański zajęła, Emil Sałek, Bartłomiej Kąkol, Czyż Pawł  zajęła V miejsce. Opiekun drużyny: Sławomir Rolka.

 

27 II - Sienno – Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym dla szkół podstawowych.

Drużyna dziewcząt szkoły podstawowej w składzie: Oliwia Modrzejewska, Oliwia Pęksyk  zajęła I miejsce.

Drużyna chłopców szkoły podstawowej w składzie: Oskar Stajniak, Kacper |Puton zajęła II miejsce.

Opiekun Jolanta Sitek.

 

28 II- Lipsko - etap powiatowy IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”  koordynowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lipsku. Naszą szkołę reprezentowały: -Maria Marchewka, Natalia Kruk i Zofia Fliszkiewicz  z kl. IV pod opieką pani Ewy Szmajdy.

Uczennice zdobyły drużynowo 91 pkt i zajęły IV miejsce.

 

MARZEC

05 III- Eliminacje  szkolne Konkursu Recytatorskiego.  Do etapu powiatowego zakwalifikowały się:

-Małgorzta Fliszkiwewicz, Angelika Szydłowska i Adam Antoszewski.

Przesłuchania przeprowadziły panie: Marta Nowotnik i Agnieszka Pakuła.

 

06 III- Wola Solecka – powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych. Drużyna dziewcząt szkoły podstawowej w składzie: Oliwia Modrzejewska, Oliwia Pęksyk  zajęła III  miejsce.

Opiekun Jolanta Sitek.

 

07 III-Jawor Solecki – powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla szkół gimnazjalnych i kl. VII – VIII szkoły  podstawowych

Drużyna dziewcząt w składzie: Wiktoria Modrzejewska , Oliwia Pęksyk  zajęła IV miejsce.

Drużyna chłopców w składzie: Sebastian Urbański i Dawid Sulima zajęła V miejsce.

Organizacja i opieka podczas zawodów: Sławomir Rolka, Jolanta Sitek.

 

13 III- Spotkanie uczniów szkoły podstawowej z przedstawicielem Krus w Lipsku panem Andrzejem Stasiakiem oraz przedstawicielem   PIP w Radomiu panem Pawłem Kaczorowskim- pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach domowych.

 

14 III- Wyjazd grupy 40 uczniów z klas VI- III gimnazjum do Multikina w Radomiu na film: „Całe szczęście”. Opiekę  nad uczestnikami wyjazdu  sprawowali: Aldona Gałka, Mariola Szczyglińska,  Agnieszka Pakuła, Bożena Lasota.

 

15 III- Lipsko –eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowali: 
-Małgorzta Fliszkiewicz   przygotowana przez panią Małgorzatę Pisarek- Bukowską

-Angelika Szydłowska i Adam Antoszewski przygotowani przez panią Barbarę  Woś

Osoby nagrodzone:

Małgorzata Fliszkiewicz- wyróżnienie

Angelika Szydłowska –wyróżnienie

 

15 III- Udział uczniów kl. III gimnazjum i VIII w Dniach Otwartych w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Lipsku. Opiekun: Mariola Szczyglińska

 

20 III- Żywa lekcja przyrody i biologii- program poświęcony gadom zaprezentowany przez Agencję Impresaryjno- Artystyczną Klaps- Art. z Krakowa.

 

21 III- Pierwszy Dzień Wiosny:

- zabawy, konkursy, quizy.

 

22 III-Udział 12 uczniów z  klasy V, VII, VIII i III gimnazjum w etapie  szkolnym   Sesji Wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” z geografii. Organizator eliminacji szkolnych- Paweł Niedziela.

 

25 III- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe. Naszą szkołę reprezentowali: Roksana Gajos, Jakub Gnyś, Karol Tomanek.  Opiekun: Mariola Szczyglińska.

29 III– Dzień Kobiet  w grupie pięciolatków. Przygotowanie: Marta Sitek.

 

KWIECIEŃ

01 IV-  Indywidualne  Biegi Przełajowe w Jedlińsku w ramach Mazowieckich  Igrzysk Młodzieży Szkolnej (1/2 finału). Naszą szkołę reprezentowali:

Oliwia Pęksyk- 24 miejcse

Kacper Puton- 30 miejsce

Sebastian Urbański- 32miejsce

Jakub Piątkowski- 37 miejsce

Opiekun: Sławomir Rolka.

 

05 IV – Przedstawienie wiosenne:”Witaj Wiosno” - część artystyczna oraz słodki poczęstunek w grupie 3-4 latków. Dzieci przygotowane pod kierunkiem pań: Izabeli Czerwinki,  Eweliny Antoszewskiej.

 

05 IV- Ciepielów–Finał  Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie drużyna szkoły podstawowej w Jaworze Soleckim w składzie: Aleksandra Ładak, Gabriela Szmajda, Adam Sikora, Oskar Stajniak i zajęła III miejsce. Uczniów do turnieju przygotowali: Aldona Gałka i Słąwomir Rolka. Opiekun: Aldona Gałka.

 

14  IV - Lipsko – rozstrzygnięcie w Lipskim Centrum Kultury XVIII Konkursu na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną i Palmę Wielkanocną:

W konkursie na najładniejszą pisankę w  kategorii szkół podstawowych:

- Katarzyna Gębka  zdobyła tytuł „Mistrz Pisanki 2019”

-Aleksandra Ładak- wyróżnienie

Uczennice przygotowały na konkurs tradycyjne pisanki pod kierunkiem Aldony Gałki.

pod kierunkiem Aldony Gałki zdobyły

 

W konkursie na najładniejszą i najokazalszą palmę wielkanocną:

- palma  przygotowana przez  uczniów kl. V pod kierunkiem pań: Marioli Szczyglińskiej

 i Haliny Bugaj  zdobyła tytuł „Srebrnej  Palmy”

- palma przygotowana przez Nikolę Główkę z kl. II zdobyła tytuł „Brazowej Palmy”

 

10 – 11-12 IV – Egzamin gimnazjalny.

 

15-16-17 IV- Egzamin ośmioklasisty.

 

24 IV- Wyjazd dzieci z grupy 3-4 latków, 5- latków i 6-latków do Lipskiego Centrum Kultury na spektakl: „Polskie miasta w baśni i legendzie” w wykonaniu aktorów teatru współczesnego w Krakowie. Opiekunowie: Izabela Czerwinka, Ewelina Antoszewska, Marta Sitek, Małgorzata Pisarek- Bukowska, Milena Puton.

 

MAJ

07 V- Pielgrzymka uczniów kl. VIII i III gimnazjum do Częstochowy. Opiekun: Halina Bugaj.

 

09 V- Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty z Wydawnictwem Operon.

 

11- 12  V- Radom -udział grupy uczniów z  kl. VIII w eliminacjach wojewódzkich XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Drużyna  w składzie: Natalia Figura, Alicja Janicka i  Sebastian Urbański zajęła 8  miejsce.
Opiekun:  Ewa Szmajda.

 

11 V- Udział grupy 18   uczniów z kl. V -III gimnazjum w XV Rzeczniowskim Rajdzie Rowerowym pod hasłem: „Ty i ja rowery dwa”. Opiekun: Mariola Szczyglińska i Iwona Stefańska.

 

13 V-  Wycieczka grupy 61 uczniów z klas IV- III gimnazjum do Krzemionek Opatowskich i Bałtowa. Opiekunowie: Katarzyna Jaroszek- Kozioł. Halina Bugaj. Aldona Gałka i Sławomir Rolka.

 

15 V- Radom- etap diecezjalny  konkursu religijnego dla klas IV- VI szkoły podstawowej: „Trzeba więcej podobać się Bogu"Naszą szkołę reprezentowała Gabriela Szmajda z kl. V pod opieką pani Haliny Bugaj.

 

16 V-  Ogłoszenie wyników Olompiady przedmiotowej z geografii „Olimpus’- sesja wiosenna. Startujący uczniowie z naszej szkoły zdobyli następujące miejsca:

Kl. V (na 590 startujących)

 

Szmajda Gabriela- 22 miejsce

Janicka Łucja- 37 miejsce

 

Kl. VI (9 na 565 startujących)

Miziński Szymon-31 miejsce

Majkowska Sandra-39 miejsce

Sitek Julia- 40 miejsce

Mazan Oliwia- 43 miejsce

Zielińska Aleksandra-44 miejsce

Czyż Zuzanna- 49 miejsce

 

Kl. VIII  (679 startujących)

Janicka Alicja (46 miejsce)

 

Kl. III gimnazjum  ( 601 startujących)

Pastuszka Adam- 46 miejsce

Rózga Szymon- 48 miejsce 

 

22 V- Koncert Romana Brochockiego muzyka z Sokołowa Podlaskiego- pokaz budowy i brzmienia 10 instrumentów.

 

23 V- Wyjazd do Multikina w Radomiu 16 dzieci z  grupy 5 latków na film:”Kraina cudów”. Opiekun: Marta Sitek, Milena Puton.

 

25 V- Kałków – pielgrzymka uczniów kl. III PSP. Opiekun: Halina  Bugaj, Jolanta Szwagierek.

 

25 V- Wyjazd uczniów z klas IV- VII do Zespołu Szkół w Rzeczniowie na wystawę przygotowaną  i  obsługiwaną  przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Opiekunowie: Bożena Lasota, Sławomir Rolka, Mariola Szczyglińska.

 

27 V- Jawor Solecki- Gminny Indywidualny Trójbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli następujące miejsca:

 

 

W kategorii dziewcząt:

Aleksandra Ładak- I miejsce

Wiktoria Kantor- II miejsce

Natalia Kruk- III miejsce

 

W kategorii chłopców:

Maja Rutkowska- VI

Patrycja Gawlik –VII

Jakub Sudoł- I miejsce

Bartosz Bernat-II Miejsce

Kacper Kaczmarski-IV miejsce

 

28 V-Wyjazd edukacyjny w ramach doradztwa zawodowego  uczniów klasy VIII i III gimnazjum do Biura Pracy i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku. Opiekunowie:Mariola Szczyglińska i  Sławomir Rolka.

 

31 V- - Lipsko -  Powiatowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy „Nasz Region”.

Drużyna  w składzie: Jakub Gnyś,  Kacper Rutkowski, Oliwia Mazan zajęła IV  miejsce.

Drużynę do konkursu przygotowali: Paweł Niedziela, Ewa Szmajda.
Opiekę nad uczniami sprawowała Ewa Szmajda.

 

CZERWIEC

04 VI- Ciepielów- powiatowy trójbój lekkoatletyczny. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli następujące miejsca:

Aleksandra Ładak- II miejsce

Wiktoria Kantor- 11 miejsce

Natalia Kruk- 15 miejsce

Maja Rutkowska- 16 miejsce

W kategorii chłopców:

Jakub Sudoł- 13 miejsce

Bartosz Bernat-14 miejsce

Kacper Kaczmarski-21 miejsce

Opiekun: Jolanta Sitek.

 

06 VI- Dzień języków obcych- przedstawienie w wykonaniu uczniów z klas I. II, III oraz grupy 5-latków przygotowane pod kierunkiem pani Joanny Niebrzydowskiej

 

06 VI- Wieczorek pożegnalny kl. VIII i III gimnazjum.

 

07 VI – Wycieczka grupy 60 uczniów z klas 0- III oraz grupy 3-4 latków, 5- latków  i 6- latków do Pacanowa. Opiekunowie; Izabela Czerwinka, Marta Sitek, Małgorzata Pisarek- Bukowska, Milena Puton, Barbara Woś, Jolanta Szwagierek, Iwona Stefańska.

 

10 VI- Egzamin na kartę rowerową.

 

11 VI-  Pielgrzymka uczniów kl. IV do Krakowa. Opiekun: Halina Bugaj.

 

12 VI- Wyjazd grupy 5-latków do Multikina w Radomiu na film; „Alladyn”.(nagroda za zdobycie I miejsca w zbiórce plastikowych nakrętek). Opiekunowie:Marta Sitek i Milena Puton.

 

16 VI- Iłża – udział uczniów z grupy 5 i 6 latków w konkursie o laur  Złotej Kaczki: ”Akademia Pana Jana”. Konkurs skierowany był dla najmłodszych uczniów z terenu powiatu radomskiego i  obejmował konkurs recytatorski i plastyczny:

w konkursie recytatorskim:

Jan Czajkowski przygotowany przez panią Martę Sitek  zdobył srebrną kaczkę.

Małgorzata Fliszkiewicz przygotowana przez panią  Małgorzatę Pisarek-Bukowską otrzymała wyróżnienie.

 

16 VI – Festyn Rodzinny: ”Karuzela Wrażeń”  zorganizowany przez  Dyrekcję i Radę  Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim.

Atrakcje podczas imprezy:

Występy artystyczne:

-uczniowie PSP w Jaworze Soleckim

-DJ Trey Vinter

-koncert zespołu „Miglanc”

-fotolustro

-zabawy i animacje dla dzieci

-stoiska gastronomiczne

-tradycyjne potrawy oferowane przez:

Koło Gospodyń Wiejskich Wyględów Jaworska Wola
Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” z Jaworu Soleckiego

 

18 -VI - Uroczyste zakończenie roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych przygotowane pod kierunkiem pań: I. Czerwinki, E. Antoszewskiej, M. Sitek, Mileny Puton i Małgorzaty Pisarek- Bukowskiej.

 

 19 VI- Zakończenie roku szkolnego:

-udział we mszy świętej,

-akademia przygotowana przez uczniów kl.  VIII i III gimnazjum pod kierunkiem: Bożeny Lasoty i Aldony Gałki.

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )