Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM

 

 

 

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji dotyczącej

 

przetwarzania danych osobowych pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze

 

Soleckim.

 

 

 ……………………………                                                                                             …………………………………………

 (miejsce, data)                                                                                             (czytelny podpis pracownika)

Oświadczenie pracownika
opis dokumentutypdata
docx28-08-2018[ Pobierz ]
12 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )