Publiczna Szkoła  Podstawowa

im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim

 

   

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO  W JAWORZE SOLECKIM

 

 

 

 Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

(imię nazwisko dziecka)

 

 

 Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego  w Jaworze Soleckim.

 

 

 

 

 

                                                                                                               ……………………………………………………………

    (czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W JAWORZE SOLECKIM
opis dokumentutypdata
docx28-08-2018[ Pobierz ]
12 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )